Başarılı Bir Satış Personelinin 7 Alışkanlığı

Image for post
Image for post
Başarılı Bir Satış Personelinin 7 Alışkanlığı

Başarılı insanların düzenli olarak uyguladığı rutinler vardır. Bu rutinler, hayatlarını düzene sokmalarına ve kolaylaştırmalarına yardımcı olur. Bir satış personelinin de başarılı olmak için uygulaması gereken rutinler ve sahip olması gereken alışkanlıklar vardır.

Eğer satış sektöründe zirveye çıkmak istiyorsanız sahip olduğunuz yetenekler ve çok çalışmak yetersizdir. Yeteneklerinizi geliştirmeli ve doğru şekilde çalışmayı öğrenmeniz gerekir. Biz de yaşantınıza dahil etmeniz durumunda hayatınızı değiştirecek 9 alışkanlığı sizlerle paylaşıyoruz.

Image for post
Image for post
Başarılı Satış Personeli

Doktorlar, problemi teşhis etmek için dikkatlice dinler ve sorular sorar. Siz de bir satış personeli gibi düşünmeyi bırakın. Bir doktor gibi düşünün. Potansiyel müşterinizin sorunlarını anlamaya çalışın. Sorunlarına çözüm sunduğunuz potansiyel müşterilerle satış kapama döngünüz kısalır.

Sahip olduğunuz her potansiyel müşteriye satış yapamazsınız. O müşterileri ikna etmeye zaman harcamak yerine kurduğunuz ilişkiyi güçlendirin ve yolunuza devam edin. Yanlış potansiyel müşterilerden uzaklaşıp, zamanınızı doğru potansiyellere yönlendirirseniz başarılı olursunuz.

Başarılı satış personelleri konuştuklarından daha fazlasını dinler. Tüm konuşmayı siz yaparsanız, müşterinizin neye ihtiyacı olduğunu asla keşfedemezsiniz. Bunun yerine stratejik sorular sorun ve müşterinizi dikkatli dinleyin.

Satış kapatma sürenizi hızlandırmak istiyorsanız düşük ve orta düzey yönetime satmaya çalışmayın. Başarılı satış personelleri zamanlarını karar veremeyen kişilerle harcamaz bunun yerine doğru karar vericilere satış yapmaya çalışır.

Satış sürecinde bazı görevler doğrudan para getirir. Örneğin, araştırma yapmak, önemli müşterileri takip etmek ve satış toplantıları düzenlemek gibi. Bu işleri özenli bir şekilde gerçekleştirirken para getirmeyen evrak işleri, müşteri hizmetleri veya raporlama görevlerini otomatikleştirin.

Potansiyel müşterinize ihtiyacınız var gibi davranırsanız size karşı ilgisi azalır ve güven kaybeder. Her satış toplantısında finansal olarak güvende, başarılı ve kendinden emin şekilde davranın.

Satış sektöründe başarılı olmanın sırrı satış kapattığınız müşteri sayısı değil, müşteri kalitesidir. Yapmanız gereken aylık ciroyu yakalamak yerine aktivite sayısına ve portföy hakimiyetine önem vermektir.

”Ciro Hedefi Mi Önemli Satış Aktiviteleri Mi?” başlıklı yazımızı okumak için tıklayınız.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store