Bir Satışçının 2020 Yılı Nasıl Geçti? | Güncel Veriler

Image for post
Image for post
Bir Satışçının 2020 Yılı Nasıl Geçti? | Güncel Veriler

2020 yılı birçok değişimin yaşandığı bir yıl oldu. Dijital dönüşüm hızlandı, iş yapış şekilleri değişti ve alışık olduğumuz stratejiler güncelliğini yitirdi. Satış ekipleri de bu büyük değişimden etkilendi ve satış süreçlerini yeniden tasarladı. Biz de 5.000 kullanıcımızın verilerinden sağladığımız içgörüyü sizler için derledik.

*Rakamlarımız 1.1.2020 ile 12.04.2020 arasında gerçekleşen aktiviteler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Image for post
Image for post
Bir Satışçının 2020 Yılı Nasıl Geçti?
  • Birçok satış ekibi salgın öncesi ve yeni normal dönemde müşteri ziyaretlerine devam etti ve 3.168 km araba yolculuğu yaptı.
Image for post
Image for post
Satışçılar Zamanlarını Nasıl Kullandı?
  • Gününün üçte birini potansiyel müşterilerle konuşarak harcadı. % 21’sini e-posta yazarak, %18’ini veri girerek, %17’sini müşteri aramalarıyla, % 11’ini araştırma yaparak, % 10’unu yönetsel görevlerle, %8’ini aktivite-rut planlayarak, %5’ini müşteri ziyaretinde geçirdi. Kalan vakti idari toplantılar, görevler ve eğitim ile geçti.

Yaşanan pandemi ile beraber yüz yüze ziyaretler azaldı, telefon aramaları arttı, video konferanslar önem kazandı. Birçok firma yeni fırsat yaratmak yerine mevcut ilişkilerini güçlendirmeyi seçti. Elimizde bu konuda veri yok ama konferanslarda gördüğümüz kadarıyla herkes evde kilo aldı.

Bu değişim hakkında daha fazla bilgi almak için geçen ay yayınladığımız ‘’Pandemi Sonrası Satış Anlayışı’’ araştırmasını buradan inceleyebilirsiniz.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store