ERP Nedir? Ne İşe Yarar? — SFA İle Entegrasyonu

Türkçedeki karşılığı “Kurumsal Kaynak Planlaması” olan ERP (Enterprise Resource Planning) bir yazılım türüdür. Yaygın kullanımı her ne kadar “Kurumsal Kaynak Planlaması” olsa da “İşletme Kaynak Planlaması” olarak da adlandırılır.

ERP sistemleri; kurumların muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi ve mevzuat uyumunun yanı sıra tedarik zinciri operasyonları gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullandığı sistemler bütünüdür.

ERP sistemleri eksiksiz çalışmalıdır. Bir işletmenin planlama, bütçeleme, data okuma, tahmin etme ve raporlama süreçlerine tam bir şekilde hizmet etmelidir. ERP sistemleri, çok sayıda iş sürecini bir arada yönetmenizi kolaylaştırır. Bu iş süreçleri arasında hızlı ve doğru veri akışı sağlar. İşletmenin sahip olduğu verileri tek kaynakta toplayarak veri yinelemesini ortadan kaldırır. Bunun sonucunda veri doğruluğu sağlar.

ERP sistemleri sayesinde tüm bu süreçleri merkezi bir şekilde yönetebilir ve uçtan uca sağlanan veri akışı sayesinde herkesin aynı sayfada olmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Ancak ERP sistemleri satış ekiplerinin ihtiyaçlarına tamamen çözüm sağlamaz. Finansal verileri sadece bir sisteme aktararak, bir işletmenin finansal raporlamasını tek bir rapor haline getirir. Diğer sistemler ile entegre olarak; sipariş yönetimi, üretim, envanter takibi, satış aktiviteleri, muhasebe ve müşteri verilerini yönetme imkanı sağlar.

Uyumlu çalışan bu sistemler işletmelerin ihtiyaç duyduğu süreyi optimize etmelerini sağlar. Ayrıca ortak veri sayesinde daha doğru karar vermeyi sağlar. Böylece iş yapabilme potansiyelini artırırken hızla uyum sağlayabilen daha çevik bir işletme ortaya çıkarır.

ERP’nin Faydaları Nelerdir? Neden SFA İle Entegre Etmeliyim?

 • Stok Yönetimi.
 • Satış ve Dağıtım Yönetimi.
 • Kalite Yönetimi.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi.
 • Üretim, Planlama ve Kontrol Yönetimi.
 • Proje Yönetimi.
 • Tedarik Zinciri Yönetimi.
 • CRM — Müşteri İlişkileri Yönetimi.
 • Satın alma Yönetimi.
 • Finansal Yönetim.

ERP sistemleri sayesinde tüm bu süreçleri merkezi bir şekilde yönetebilir ve uçtan uca sağlanan veri akışı sayesinde herkesin aynı sayfada olmasını kolaylaştırabilirsiniz. Biz de Ekmob SFA olarak çeşitli ERP sistemleriyle entegre çalışıyor ve tüm süreçlerinizin bir arada yönetimini mümkün hale getiriyoruz.

Ekmob SFA’ı ERP sistemlerinize entegre ettiğiniz zaman:

 • Ana veriler kendi sisteminizdeyken mobil cihazlardan veri girişi yapabilirsiniz.
 • Satışları, kullandığınız sisteme otomatik olarak işleyebilirsiniz.
 • Müşterilerin, cari bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
 • Müşterilerin borç durumu, ödeme güvenliği gibi detaylarına saniyeler içinde ulaşabilirsiniz.
 • Anlık tahsilat verisi ve sipariş bilgisi girebilirsiniz.
 • Ekmob SFA üzerinden fatura kesebilirsiniz. Gerçekleştirdiğiniz satış işlemi muhasebe veya ERP uygulamasına aktarılır, dilediğinizde ana sisteminiz üzerinden faturalandırabilirsiniz.
 • Entegre olduğunuz muhasebe programı sayesinde cari hesap, sipariş bilgileri ve faturalarınızı Ekmob SFA üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Ekmob SFA ile tüm süreçlerinizde görünürlük ve veri güvenliği sağlayın. Otomatikleşen operasyonlarınızdan daha fazla verimlilik elde edin.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store