Image for post
Image for post
Saha satış ekiplerinin her an görünür olması yöneticiler için paha biçilmez bir kaynaktır.

Mobil İş Gücü Yönetimi

Saha satış temsilcilerinin sahada her an görünebilir olmasını sağlayacak her türlü araç yöneticileri için paha biçilmezdir. Yöneticiler, sahada neler olduğuna şeffaf bir şekilde hakim olabilirse, çalışanlarını daha efektif yönetebilirler.

Saha satış sürecinde gerçekleştirilmiş tüm eylemler hakında öncesinde veya sonrasında öngörüde bulunabilmek; müşteri ilişkilerini zedeleyen verimsiz faaliyetlerden uzak kalmanızı sağlayacaktır.

Saha operasyonlarında görünebilir olmak yöneticilere takımları yönetirken birçok fayda sağlamaktadır. Herhangi bir saha uygulama programı kullanmadan önce yöneticilerin çalışanlara saha örgütsel süreçlerinin iyileştirilmesi için bu uygulamanın kullanılacağını doğruca ifade etmesi gerekmektedir.

Görünebilir olmanın sağladığı faydalardan biri de kullanılan teknoloji ile yöneticilerin saha süreçlerinin durumunu gerçek zamanlı kontrol edebilmesidir. Buda yönetici için saha ihtiyaçlarını önceden karşılamak ve daha etkili stratejiler hazırlamak için yardımcı olacaktır.

Saha satış temsilcilerinin aktiviteleri üzerinde fikir sahibi olan yöneticiler, saha operasyonlarında doğrudan bir yol gösterici olacaktır.

Araştırmalar saha satış çalışanları zamanlarının en az %13’ünü bir yerden başka bir yere gitmek için harcadığını gösteriyor. Bu zaman eğer doğru kullanılmaz ise aylar içinde yüzlerce saatin kaybolmasına sebep olacaktır. Bu sebeple kullandıkları rotanın iyi belirlenmiş olmasına, ziyaret edilecek firmanın doğru seçilmesine, ziyaretlerin hedef ve performans bazlı olmasında dikkat edilmelidir. Sahada anlık olarak yapılan ziyaret, yerine getirilen görev, yeni eklenen firma ve bunlara bağlı olarak satış ve tahsilat dönüş hızı anlık olarak görüntülenebilir ve bir rapor olarak yöneticinin önüne düşmesi sağlanır ise yöneticinin sahaya anlık olarak müdahale etmesini ve performans arttırıcı hamleler yapmasına olanak sağlar.

İşte burada GPS izleyiciler devreye girmektedir. Gps izleyici sayesinde sahada gerçekleştirilen müşteri ziyaret aktivitelerinin kayıt edilmesine böylelikle yöneticiler tarafından erişilebilir ve kontrol edilebilir olmasına olanak sağlar.

Görünebilirlik; Takımının performansını doğru algılayarak satış gelirlerinin arttırmasına yardımcı olur.

Görünebilirliğin yöneticiler için avantajlarını az çok kavradık. Peki ya saha satış temsilcileri? Şimdi de saha satış temsilcileri açısından saha takım programı kullanmanın faydalarına göz atalım;

Kullanılan program sayesinde müşteri ve satış temsilcisi arasında ya da takım çalışanları arasında yaşanan iletişim problemlerini en aza indirecektir. Tutulan sağlam veri kaynağı sayesinde hatanın ya da sorunun nereden kaynaklandığı anında görüntülenebilir olacaktır.

Gps izleyici sayesinde bir müşteride ortalama ne kadar vakit harcandı, ne gibi aktiviteler planlandı erişilebilir bilgiler haline gelecek, son teknolojilerle donatılmış uygulamalar sayesinde yaşanan sorunlar anlık mesajlaşma özelliği ile yöneticiler ve çalışanlar arasında hızlıca çözüme kavuşturulacaktır.

Önemli faydalardan bir diğeri de; saha satış temsilcilerin evrak işlerini hafifletmesidir. Bu kazanılan zaman dilimi satış odaklı faaliyetlerle değerlendirilebilir. Saha ekibinin fazladan bir ziyaret veya fazladan bir görevin yerine getirilmesinin sağlanılması olarak kullanılabilir.

Tüm bu maddeleri göz önünde bulundurduğumuzda sürecin hem yöneticiler hem de saha satış temsilcileri için birçok avantaj sunduğunu görüyoruz.

Araştırmalar saha satış temsilcilerinin yaptıkları işlerinden sorumlu tutulduğunda, müşteri ilişkilerinin daha kuvvetlendiğini gösteriyor.

Yöneticiler, saha satış temsilcileri yönetiminde uygulayacakları şeffaf uygulamalar sayesinde verimliliğin arttığına şahit olacaksınız.

Sizde firmanızda saha ekiplerinizi görünür kılmak ve saha çalışanlarınız ile anlık iletişimde kalmak istiyorsanız www.ekmob.com web sitesini ziyaret edebilir yada info@ekmob.com adresine bir mail atarak demo talebinde bulunabilirsiniz.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store