Perakende Şirketleri Ekip Yönetimi Yazılımlarını Nasıl Kullanmalı?

Image for post
Image for post

Perakende satış yapan şirketlerin, coğrafya üzerinde dağınık iş gücüne sahip olmasından ötürü birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlardan biri de hizmet/satış verilerini doğru raporlayabilmesidir. Bu yazımızda size yardımcı olabilecek 3 farklı perakende raporundan bahsedeceğiz.

Ürün Bulunabilirlik Raporu

Yeni ve küçük şirketlerde, markanızın performansını takip etmek zor olabilir ancak; ürün bulunabilirlik raporları işletmelere gerekli verilere anında erişim sağlar. Mevcut raf ürünlerini, stok seviyelerinin durumunu ve miktarını bilmek, oluşabilecek sorunları önlemek için çok yardımcı olacaktır.

Bu raporda toplamak isteyeceğiniz veri türleri sergilediğiniz işletme türüne göre farklılık gösterebilir; ancak her şirketin dikkat etmesi gereken, raporda mutlaka bulunması gereken bazı kategoriler mevcuttur. Bunlar;

  • Ürün Bulunabilirliği
  • Sipariş Birimler
  • Perakende Fiyat
  • İndirim (varsa)
  • İletişim
  • Stoklarının Çıkışı
  • Mağaza Etkinliği

Promosyon Raporu

Perakende satış yapan şirketlerinin çoğu mağaza promosyonlarını bir satış stratejisi altında mağazada tutmaktadırlar. Bu olguların başarısını ölçmek için şirketlerin veri toplaması gerekmektedir.

Peki hangi veriler bu raporda ele alınmalıdır? Bu raporda mutlaka olması gereken maddeler; promosyon tipi (tatma, demo, vb) ve onun süresidir. Unutulmaması gereken diğer şeyler ise; promosyonun mağazadaki konumu, çalışan temsilci sayısı ve olayın genel etkinliği.

Rakip Raporu

Rakip raporları, perakende uygulama yöntemi için son derece önemlidir. Sahanın gözleri ve kulakları niteliğinde hizmet veren bu raporlar rekabetin ne düzeyde olduğunu gösterirler. Düzenli ve organize biçimde hazırlanan bu raporlar sayesinde markanın uzun ömürlü olmasını sağlanacaktır.

Birincil rakibin ve en çok satan ürünlerinin belirlenmesi bu rapor için çok önemlidir. Ayrıca fiyatlandırma, promosyonlar ve ikincil rakipler, raporda bulunması gereken diğer bölümlerdir. Sahada neler olup bittiğine dair anahtar verilere sahip olmak, hızlı piyasa koşullarında işinize yardımcı olacaktır.

www.ekmob.com

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store