Saha Satış Yönetiminde 4 Temel Strateji

Image for post
Image for post

Satış hedeflerinize ulaşmak güçlü bir saha satış yönetimi gerektirmektedir. Girişimcilerin yaptığı en büyük hata işin karmaşıklığını hafife almaktır. Tecrübeli satış gücü yöneticileri, satış temsilcilerine daha fazla satış getirmek üzere izleyecekleri bir süreç sunar, daha sonra bu alanda onlara yol gösterirler. Kendinden ve ne yaptığından emin yöneticiler de geliştirilmesi ve düzeltilmesi gereken kısımları belirleyebilmek ve ödüllendirbilmek için saha satış temsilcilerinin performanslarını ölçümler.

Aşağıda bahsettiğimiz 4 strateji tüm saha satış yöneticileri tarafından saha satış çalışanlarının daha nitelikli satış performansı gösterebilmeleri için uygulanmasını tavsiye ederiz.

Her saha satış çalışanının profesyonel iş hayatında kullanması gereken bazı yetenekleri olması gerekir. Toplantı organize etmek, yönetmek, sorunları tanıma ve baş etme, zamanının düzgün değerlendirme gibi özelliklere sahip olunsa da denenmiş süreçler olmaksızın yaptıkları işte kendilerini başarılı ve üretici hissetseler de, amaçlanmış hedeflere ulaşmakta sorunlar yaşanabilir. Saha satış temsilcilerinin işlerinin ölçümlenebilir ve tanımlanabilir olması için saha yöneticilerine çok iş düşmektedir.

Satış yöneticisi eğer ekibin izlediği yolu değerlendirme ve düzeltmek için odaklanıyorsa takıma değer katabilir. İyi bir satış yöneticisi takımında yer alan çalışanlarıyla düzenli iletişim kurarak satış süreçleri hakkında bilgi sahibi olur ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak bu çalışmalarını arttırmaya yönelik öneri ve tavsiyelerde bulunur. Bu yolda yapacağınız koçluk yıl sonu hedeflerinize ulaşmakta başarı sağlayacaktır.

Satış yöneticileri ve çalışanları satış hedeflerine ulaşabilmek için tüm süreci izlemenin, kayıt almanın, yeni planlar yaparken geriye dönük çalışmalar yapmanın faydalarını mutlaka göreceklerdir.

İyi satış temsilcileri doğaları gereği rekabetçi ruha sahiplerdir. Saha yöneticlerinin, satış temsilcilerindeki bu ruhu canlı tutmaları, satış performansını doğrudan etkilemektedir. Ay sonu en iyi performans sergileyen çalışanları ödüllendirmek bir sonraki ay satışları için, diğer çalışanları da olumlu etkileyecektir.

www.ekmob.com

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store