Satış Ekipleri Evden Nasıl Çalışır?

Image for post
Image for post
Satış Ekipleri

Pandemi, tüm iş yapış şekillerini değiştirdi. Ofis kavramı ve satış süreçleri dönüştü. Artık ekipler evden çalışabilir hale geldi. Evden çalışma süreci teoride kolay görünse de pratikte zorlayıcıydı. Bu sürece en hızlı uyum sağlayan ise merkez ofis ve saha arasındaki iletişim ağı güçlü olan firmalar oldu.

Evden çalışmak vakit ve enerji kaybını önemli ölçüde azaltır. Yolda geçirilen süreyi verimli şekilde dönüştürmek performans artışı sağlar. Fiziksel olarak temas edilecek müşteri sayısı sınırlıdır. Ancak evden çalışırken daha çok müşteriye temas edebilirsiniz.

Biz de evden çalışma sürecinizde verimliliğinizi arttıracak bazı ipuçlarını sizin için yazdık.

Image for post
Image for post
Satış Ekipleri Evden Nasıl Çalışır?

Evden çalışmanın en büyük avantajı zamanda sağladığı esnekliktir. İhtiyacınıza göre mola verir, acıktığınız an yemek yersiniz. Ancak mesai saatlerini göz ardı etmemelisiniz. Bu sayede diğer firmalarla zaman konusunda çatışmaz, aradığınız müşterilere ulaşmanız kolaylaşır.

Ofis disiplinini evde de devam ettirmenin en iyi yolu bir çalışma alanı yaratmaktır. O alana girdiğiniz an sadece işe odaklanın. Bu zihinsel tetikleyici sayesinde üretkenliğiniz artar.

Müşterilerinizle kurduğunuz bağ değerlidir. Bu süreçte müşteri ziyareti gerçekleştirmeseniz bile onları aramayı unutmayın. Bu aramalar önemli CRM verileridir.

Video konferans, satış ekiplerinin evden çalışma sürecinde en önemli taktiğidir. Çünkü iletişim görsel bir süreçtir ve fiziksel ziyarete en yakın temas videodur. Görüşme esnasında sesinizin kesilmesi, görüntünüzün donması veya pikselleşmiş, kötü bir görüntü bu süreci olumsuz etkiler.

Bir müşteri ile görüşürken mutlaka ayağa kalkın. Duruşunuzdaki düzelme sayesinde kendinizi daha güçlü ve enerjik hissedersiniz. Ayrıca ayakta dururken konuşmaya odaklanmanız daha kolaydır.

SFA İle Evden Çalışmak Çok Kolay!

Mobil CRM’ler modern satış personelleri için yetersizdir. SFA uygulamaları ise satış personelinin ihtiyaçlarına uyum sağlar. SFA desteği ile satış ekibi evdeyken bile verimli çalışır.

SFA uygulamaları, video araçlar ile entegre olur. Yapılan aramaları otomatik olarak CRM verisine dönüştürür. Ayrıca tüm bu işlemleri saniyeler içinde, kolayca raporlar.

SFA uygulamalarının diğer faydalarını merak ediyorsanız tıklayınız.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store