Satış Ekipleri İçin Performans Artışı Sağlayın

Image for post
Image for post
Performans Artışı

Bir ekibi yönetirken en önemli şey performans takibidir. Performans takibi sayesinde ekibin ihtiyaç duyduğu iyileştirmeleri gerçekleştirir ve performans artışı sağlarsınız. Veriye dayalı gerçekleşen performans takibi sayesinde ekibin artı ve eksilerini net bir şekilde görürsünüz.

Bu sayede satış personellerinizi avantajlı oldukları konulara göre konumlandırabilir ve eksik oldukları alanları giderebilirsiniz. Yeteneklerine göre görevlendirilmek, satış personellerinizin performanslarını ve satış kapama kabiliyetlerini arttırır.

Satış Performansını Nasıl Takip Edebilirsiniz?

Performans takibini hem ekip hem de satış personeli için bireysel tabanda yapabilirsiniz.

  • Satış personeli için: Satış personelinin, tüm satıştaki yüzdesine, bağladığı anlaşmalara, kopardığı randevulara ve yaptığı ziyaret/arama sayılarına bakabilirsiniz.
  • Satış ekibi için: Satış ekiplerinin ayrı ayrı performanslarını izleyerek hangi takımın hangi aşamada müşteri kaybettiğini, takımların yıldızlarını tespit edebilirsiniz. Birbiri ile uyumlu çalışan bir ekibin başarı oranı da yüksek olur.

Performans takibi yaparken müşteri süreçlerinin kaçının satış kapama ile sonuçlandığını kontrol edin. Bu oran düşükse stratejinizde değişiklikler ve ekibinizde iyileştirmeler yapmanız gerekir. Ekibinizin hangi aşamada müşteri kaybettiğini bilirseniz o alanda iyileştirmeler yapabilirsiniz.

Satış Ekibinin Performansını 3 Adımda Arttırın

Tespit ettiğiniz performans sorununa bağlı olarak farklı çözümler geliştirebilirsiniz. Ekibinizi ihtiyaç duydukları konularda eğitimlere teşvik edebilir, satış dışı aktivitelerle kaybedilen zamanı azaltacak alternatifler yaratabilirsiniz.

Ancak performans artışı sağlayan 3 temel adım var. Biz de sizlerle bu 3 adımı paylaşmak istiyoruz.

Image for post
Image for post
Satış Ekibinin Performansını 3 Adımda Arttırın
  1. Satış Ekibinizi Motive Edin: Personelleriniz için çeşitli motivasyon unsurları geliştirin. Ekibinize bir ödül sunmanız iş konusunda hızlanmalarını sağlar. Bu ödül bazıları için prim gibi maddi bazıları içinse ayın elemanı olmak gibi manevi unsurlar olabilir. Doğru motivasyon kaynağını bulmak için ekibinizi tanıyın.
  2. Rut Planlarını En İyi Şekilde Hazırlayın: Bu ufak bir iş gibi görünse de iyi hazırlanmış bir rut planı satış dışı kaybedilen zamanı azaltır. Zamanını daha verimli kullanan ekibiniz daha fazla müşteri gezer ve mevcut müşterilere daha fazla vakit ayırır.
  3. Çalışanlarınızı Takdir Edin: İnsanlar, yaptıkları her işte onaylandıklarını bilmek ister. Onların başarılı olduğu alanları takdir ederek işlerini daha çok sevmelerini sağlayabilirsiniz.

Satış ekibinin performansını takip ederken size ve sektörünüze özel hazırlanmış bir SFA uygulamasından destek alın. Bu sayede hem beyan esaslı raporlama engellenmiş olur hem de satış süreçlerini şeffaflaşır. SFA uygulamalarının diğer faydalarını okumak için tıklayınız.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store