Satış Ekiplerinizi Yönetmek İçin İhtiyacınız Olan 3 İletişim Yolu

Image for post
Image for post

Doğru iletişim iş dünyası için en önemli araçların başında gelir. Herhangi bir organizasyonda sağlıklı iletişim olmadığı sürece yanlış yorumlamalar ve varsayımlar kaçınılmazdır. Çalışanlar ve işverenler tarafından şirketin gidişatını etkileyecek kararlar alındığında herkesin bu amaca ulaşmak için çalışması gerekmektedir. Saha çalışanlarının alınan kararlar doğrultusunda çalışılması için doğru iletişimin kurulması gerekmektedir. Özellikle saha çalışanları, geleneksel ofis çalışanlarına oranla daha büyük sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Farklı lokasyonlarda çalışan satış elemanları arasında oluşan iletişim boşluğunun sebeplerinden biri; durumları yöneticileri ve süpervizorleri ile anlık iletişim kuramamaları, merkez ofisinde alınan operasyonel kararlara anlık ulaşamamaları yada merkezin ve yöneticilerin danışmanlıklarını alamamalarıdır.

Uzak mesafede çalışanlarının şirketin belirlenmiş hedeflerine ulaşabilmesi, diğer çalışanlar ve takım arkadaşları ile yakın ilişkiler kurabilmesi için aşağıda yer alan 3 iletişim başlığına göz atmasını tavsiye ederiz.

Saha satış elemanları günün büyük bir kısmını sahada tek başlarına çalışarak geçirirler. Gün boyu aldıkları mesajlar şirketin genelini ilgilendiren türde ise takımın amacına katkı sağlama düşüncesinden uzaklaşacaklardır. Bu çalışanlar, geleneksel ofis çalışanlarına nazaran daha fazla geri bildirime ihtiyaç duymaktadırlar. Sahada satış öncesi, satış esnasında ve satış sonrasında anlık karar almalarını gerektirecek bir çok bilgiye ve veriye ihtiyaçları vardır. Bu yüzden ofis çalışanlarından farklı olarak sahadaki ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş ve birebir iletişim saha çalışanlarının performansını arttıracak en temel ihtiyaçtır. Birebir bazda iletişim (teke tek bazda iletişim) çalışanların sadece iş değil, birçok konuda rahatça konuşabilmeyi sağlar. Bunun sonucunda şirket yöneticileri ve çalışanlar arasında güven ve dostluk bir temel oluşturur.

Şirketin kültürünün tanımlanmasında, çalışanların müşterilerle nasıl etkileşime geçtiğinin önemli bir rolü vardır. Şirketinizi ve markanızı sahada temsil eden ve şirketinizin tüm yeteneklerini sahaya aktaran kişiler saha çalışanlarıdır. Belirlenen stratejilerin ve fikirlerin saha satış temsilcileri yani ofisten bağımsız çalışanlar tarafından uygulanabilir olmalıdır. Bu sebep ile yöneticiler ile saha çalışanları arasında devamlı ve anlık şirket seviyesinde bir iletişime ihtiyaç vardır. Saha çalışanlarının, üst düzeylerle rahat bir iletişim içerisinde olduklarında, sahaya, bayilere ve tüketicilere bilgi aktarmakta daha rahat oldukları gözlemlenmektedir.

Üç iletişim modeli içersinde en önemlisidir. Takım içi iletişim çalışanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirir ve çalışanların arasında bilgi akışını kuvvetlendirir. Saha satış temsilcilerinin ya da uzakta çalışmak zorunda olan çalışanların, şirket tarafından oluşturduğu bir iletişim platformu olmadığı sürece diğer çalışanlarla kaynaşması oldukça güçtür. Bu iletişim platformu eğitim seminerleri, iş akış süreçlerini konuşabildikleri aktiviteler ya da sadece sohbet edebilecekleri bir yer olabilir. Etkileşimi canlı tutmak, çalışanlar ile şirket arasında devamlı iletişimde olmalarını sağlamak için köprüler inşaa etmelisiniz. Etkileşimleri sıcak tutmak çalışanlar ve şirket arasındaki ilişkiyi canlı tutmaya yarayacaktır.

Kimse oyunun dışında kalmayı istemez!

Bireyler ve takımlar arasında paylaşılan iletişim döngüsü en tepeden başlar, şirket boyu dolanır. Eğer uzakta çalışmak zorunda olan elemanlarınızdan ofiste çalışanların gösterdiği performansı görmek istiyorsanız onlara da eşit şans sunmak zorundasınız. Sahada ki çalışanda veriye ve bilgiye merkezde ki çalışan gibi anlık ulaşabilmeli ve sahada kendi kararlarını alabilmeli. Şirket içinde ve dışında çalışanlar için bilgi, veri ve iletişim dağılımı demoktratik olmalı.

Yukarıda sunduğumuz iletişim şekillerini kendi şirketinizde kullanılmaya teşvik ederek işletmenizde daha yüksek performans görebilirisiniz.

www.ekmob.com

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store