Satış Raporu Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

Image for post
Image for post
Satış Raporları Nedir?

Satış raporu, bir şirketin belirli periyottaki satış analizlerini gösteren rapordur. Doğru şekilde hazırlanırsa satış süreçleri hakkında detaylı bilgi verir, projeksiyon sağlar.

Satış raporları, yöneticilere satış sürecinde hangi aşamada olunduğu ve olası satış kapama tarihlerini gösterir. Uygulanan stratejilerin ne denli etkili olduğunu da gözler önüne serer. Ayrıca müşterilerin eğilimlerini ve mevcut pazarın potansiyelini analiz eder, bu sayede stratejiler veriye dayalı kurgulanır.

Satış yöneticilerinin, raporları doğru şekilde hazırlaması için dikkat etmeleri gereken önemli noktalar vardır.

Satış Raporu Nasıl Hazırlanır?

Image for post
Image for post
Satış Raporu Nasıl Hazırlanır?

1. Raporun Amacını Belirleyin:

Zaman aralığını seçtikten sonra raporu hazırlama amacınızı belirleyin. Raporunuzun amacına göre CRM verileri, satış rakamları ve potansiyel müşteri özellikleri gibi birçok veri ile içeriğinizi zenginleştirin.

2. Tarih Aralığına Karar Verin:

Satış raporu hazırlarken yapılması gereken ilk şey raporların hangi periyotlarla hazırlanacağına karar vermektir. Satış raporlarınızı, aylık mı haftalık mı hazırlayacağınız kullanacağınız verileri seçmenizi ve analiz etmenizi kolaylaştırır.

3. Konu Planı Oluşturun:

Satış raporu hazırlama sürecinde kendinize bir plan hazırlayın. Bu plan ile raporun içeriğini kısıtlandırın. Bu sınırlar dışında kalan bilgileri raporunuza dahil etmeyin. Böylece raporu inceleyen herkes konuya net bir şekilde odaklanır. Gereksiz verilerle dikkat dağınıklığı yaşamamış olur. Belirli bir konuya bağlı olarak hazırlanan, veriye dayalı raporlar tüm ekibin koordineli çalışmasını ve performanslarının artmasını sağlar.

4. Görsellerden Faydalanın:

Hazırladığınız raporu görseller, tablolar ve grafiklerle besleyin. Bu sayede veriler daha derli toplu görünür, anlaşılması kolaylaşır.

Veriye Dayalı Satış Raporu

Geleneksel yollarla (kağıt-kalem ile) toplanan verilerin raporlanması zaman kaybına sebep olur. Üstelik bu şekilde hazırlanan beyan esaslı raporlar birçok hatalı veri içerir.

Raporlama işlemlerini bir otomasyon ile yaparak hem zamandan tasarruf edebilir hem de performans artışı sağlayabilirsiniz. SFA ile raporlama yapmanın faydaları başlıklı yazımızı okumak için tıklayınız.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store