Satış Sürecinde İçerik Yönetimi

Image for post
Image for post
Satış Sürecinde İçerik Yönetimi

Başarılı satışçıların gizli süper gücü empati yetenekleridir. Biz de Satışın Özü yazı dizimizin 2. Bölümde alıcıyı beslemenin ve içerik üretmenin önemini konuşacağız.

Satıcı tarafında prospecting yapmak, demo yapmak veya toplantı talebi yaratmak değerlidir. Ancak bu değerin alıcı tarafında karşılığı yoktur. Alıcılar için değerli olan beslenmektir. Satış süreciniz hangi aşamadaysa o konu hakkında alıcınızı doğru içerikle beslemeniz ve beklentisini karşılamanız gerekir. Burada önemli olan, sadece ürünün özelliklerini anlatmak ve satışı kapatmaya çalışmamaktır. Önemli olan müşteri için değer yaratmaktır.

Müşterilerinizin, satış sürecinde bulunduğu noktaya göre sunmanız gereken içerikler değişir. Her aşamada farklı içerik sunarak satış döngüsünü beslemelisiniz.

Image for post
Image for post
Müşteri Besleme Hunisi
  1. Huninin Tepesi: Burası Farkındalık Dönemi. Alıcı problemi fark etti ve araştırma yapıyor.

Satış Sürecinde İçeriğin Önemi

Satış sürecinde içeriğin en büyük avantajı firma için iyi bir itibar oluşturmasıdır. İçerik, potansiyel müşterilerinizle aranızda güven bağı oluşturmanıza yardımcı olur. Kişiler, size ait bir içerik ile karşılaştıkları zaman firmanız hakkında fikir geliştirmeye başlar. Buldukları içerik ilgi çekici, eğitici ve değerliyse, işiniz hakkında da aynı şeyleri düşünürler.

Ek olarak müşterileriniz, sürekli sizi ve içeriklerinizi gördüğü zaman sizi daha kurumsal ve güvenilir bir firma olarak konumlandırır. İçeriğin yönetiminin satış stratejinize diğer faydaları ise:

  1. Satış temsilcisinin verimliliğini artırır.
Image for post
Image for post
Satış Sürecinde İçeriğin Önemi

Kaliteli içerik yönetimi, web sitenizin dönüşüm oranlarını arttırmanıza önemli ölçüde katkı sağlar.

İçerik Yönetimine Dair İstatistikler

  • İçerik yönetimi, dijital pazarlama yöntemlerinden 6 kat daha yüksek dönüşüm oranı sağlar. (ABG Essentials)

Firmamızdan Hüseyin Nalbantoğlu’nun Linkedin’de kaleme aldığı ”Satışın Özü” yazılarını sizler için derledik. Her yazıda satış süreçlerine dair kıymetli ipuçları bulacaksınız. İlk bölümü okumak için tıklayınız.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store