SFA Nedir? Faydaları Nelerdir?

Image for post
Image for post
SFA Nedir

SFA (Satış Ekibi Otomasyonu) satış sürecini hızlandıran ve temsilcilerin görevlerini otomatikleştiren mobil uygulamalardır. SFA ziyaret hazırlığından, satış esnasında alınan notlara ve raporlamaya kadar tekrarlanan işleri otomatikleştirir. Bu sayede sahadaki ekiplerin verimliliğinde ve üretkenliğinde artış sağlar. Ayrıca veriye dayalı satış projeksiyonu yapar ve ekip performansını yönetir.

SFA Faydaları Nelerdir?

Satış ekibi otomasyonu satış ekipleri olan firmalar için son derece önemlidir. Firmalar, kullanılan otomasyon sayesinde müşterileriyle daha etkili iletişim kurar. Doğru müşteriye hitap eder ve satış hacmini arttırır. Satış ekibi otomasyonu kullanan satış ekipleri:

 • Satış döngüsünü kısaltarak satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerde zamandan tasarrufu sağlar.
 • Sahadaki verileri doğrudan mobil cihazda toplar ve kontrol eder. Bu sayede yönetici anlık olarak verileri görüntüler.
 • Satış ekibi hızla ve kolayca girdiği verileri raporlamak ile zaman kaybetmez. İhtiyacı olan raporlara otomatik olarak ulaşır.
 • SFA aynı zamanda satış projeksiyonu yapar. Kurumsal hafızada biriken geçmiş bilgiler ile gelecek için öngörülerde bulunur. Bu sayede iyileştirme yapmanız gereken kısımları gösterir.
 • Satış ekibinin aktivitelerini verilere dayalı raporlar. Satış sürecinin verimini arttırır ve şeffaflaşmasını sağlar.
 • Beyan esaslı raporlama süreçlerini ortadan kaldırır.
 • Satış ekibi otomasyonları sayesinde sahadaki satış temsilcisinin görünürlüğü artar.
 • Satış yöneticileri, olağandışı durumları kolayca tanımlar ve bunları düzeltmek için daha hızlı hareket eder.
Image for post
Image for post
SFA Faydaları

SFA Nasıl Çalışmaktadır?

Satış ekibi otomasyonunun iki bileşeni vardır:

 • Satış temsilcisi tarafı:

Mobil uygulama tablet veya akıllı telefonlarda çalışır. Mobil olan satış temsilcileri SFA yardımıyla müşteri verilerini yönetir, ürün stoklarını ve özelliklerini görüntüler, siparişlerini alır, piyasa veya rekabet bilgilerini kaydeder, yöneticilerle iletişim kurar, sahadan çeşitli dokümanları toplar, günlük takvim ve rut planlarını görüntüler. Kullanılan satış ekibi otomasyonuna göre bu özellikler çeşitli entegrasyonlar ile zenginleşir.

 • Satış yöneticisi tarafı:

Satış temsilcileri için günlük rotalar ve görevler oluşturur, anlık olarak temsilcilere atarlar. Her temsilcinin anlık olarak konumlarını ve görev geçmişini görüntülerler. Sahadan toplanan verilere anlık olarak ulaşırlar. Portföy hakimiyetini ve müşteriler ile yapılan tüm iletişimleri dijital ortamda incelerler.

Image for post
Image for post
Neden SFA

Neden SFA Kullanmalıyım?

Satış ekibi otomasyonu:

 • Satış ekiplerinin performansını arttırır.
 • Tepki süresini azalttığı için müşteri memnuniyetini arttırır.
 • Maliyet, gelir ve pazar payı açısından rekabet avantajı sağlar.
 • Saha ile merkez arasında anlık veri akışını kolaylaştırır.
 • Veri tabanı sayesinde satış projeksiyonu sağlar.
 • Kısıtlı kaynakların (sahada geçen süre, maliyet ve satış temsilcisi sayısı) verimini arttırır.
 • Sahadaki tüm sürecin daha kısa zamanda veriye dayalı olarak raporlanmasını sağlar.
 • Yöneticiye, aktivite bazlı ekip yönetim fırsatı verir.
 • Satış ekibine koçluk yapılmasını kolaylaştırır. Ekibin artı ve eksilerini görünür kılar.

SFA, firmalar için satış süreçlerinin en önemli parçasıdır. CRM’den farklı olarak satış sürecinin her aşamasını kaydeder. Bir sonraki yazımızda CRM ve SFA arasındaki farkları daha detaylı ele alacağız. Takipte kalın!

Detaylı Bilgi İçin: Ekmob

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store