Uzaktan Çalışan Satış Ekiplerinin Veri Güvenliği

Pandemi ile birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma şekli, pek çok şirket için zorlu bir süreç haline geldi. Şirketlerin bir kısmı bu duruma hızlı adapte olurken, bir kısmı hala daha zorluk yaşamaya devam etmektedir. Yaşanan zorlukların başında ise şirketin tüm verilerinin güvende kalmasın sağlanması geliyor. Çünkü şirket dışında çalışmak çoğu zaman güvenlik konusunda açıklar oluşmasına neden olmaktadır. Satış ekiplerinin uzaktan çalışma şeklinde bile veri güvenliği için dikkat etmesi gereken 4 madde:

Kimlik Avı ve Dolandırıcılık Girişimlerini İzlemek

Kimlik avı girişimi, siber suçlar arasında popüler bir yöntemdir. Çünkü kişileri e-posta yoluyla bir bağlantıya tıklatarak kandırmak, bilgisayarın savunmasını kırmaktan daha kolaydır. Bu durumun mevcut ortam göz önüne alındığında nasıl büyük bir tehdit olduğu az çok tahmin edebilirisiniz. Son zamanlarda bu gibi durumlar sıkça yaşandığı için şirketlerin ekiplerini sık sık bu girişim konusunda bilgilendirmeleri gerekmektedir. Örneğin; bilinmeyen ya da tanınmayan kişilerden ya da şirketlerden gelen e-postaları açarken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Peki, bir e-postanın kimlik avı girişimi olup olmadığını nasıl anlarız? İşte dikkat etmeniz gerekenler:

  • Daha önce hiç iletişime geçilmemiş bir e-posta adresinden mail aldığınızda çok dikkatli olmanız gerekmektedir.
  • Kimlik avı bağlantılarında, genellikle metin gövdelerinde, şüpheli bazı bağlantılar bulunur. Bu bağlantılara tıklamadan önce mutlaka güvenlik kontrolü yapmalısınız.
  • Genellikle bu bağlantılar çok tanıdık bir şirketin ya da kişinin e-posta adresine benzer şekildedir. Dikkatlice incelemeyi ihmal etmemelisiniz.

Eğer gelen e-postanın bir kimlik avı girişimi olduğunu düşünüyorsanız, bunu şirketinizin IT departmanına bildirmeniz gerekmektedir.

Tüm Müşteri Bilgilerini Tek Bir Yerde Toplamak

Şirketinizden uzak çalıştığınız zamanlarda, tüm müşterilerinizin bilgilerinin tek bir yerde tutulduğundan emin olmanız gerekmektedir. Bu yöntem yalnızca veri erişiminizi artırmak için değil, aynı zamanda veri hırsızlığı riskinizi azaltmak için de kullanılmaktadır.

Verilerinize mobil cihazlardan erişimin sağlanmasıyla güçlenen bu yöntem ile çalışanlarınızın da işlerini kolaylaştırabilirsiniz. Çalışanlarınızın neyin nerede olduğunu ve nerede saklandığını bilmeleriyle birlikte çalışma performansları da artacaktır. Verilerinizin üçüncü kişilere yayılmasının ve veri ihlalinin önüne geçmek için bu yöntemi kullanmanız şirketinize yarar sağlayacaktır.

Güvenli Bir Bağlantıya Sahip Olmak

Şirketler, uzaktan çalışma döneminde ekiplerin kullandığı ağlar üzerinde daha az kontrole sahip olmaktadırlar. Şirket ortamında her çalışan, işletmenin sağladı ortak ağ bağlantısını kullanmakta ve bu ağ üzerinden çalışmalarını yürütmektedirler. Bu da çalışanların ve şirket verilerinin güvende olduğu anlamına gelmektedir. Çalışanlar farklı yerlerde çalıştıklarında, farklı ağlar kullandıklarında verilerin sızdırılması, çalınması ya da kimlik avı girişimi olasılığı riski artmaktadır.

Uzaktan çalışma ekiplerinin güven içinde çalışması ve şirket verilerini koruyabilmeleri için Sanal Özel Ağ (VPN) ya da Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) gibi güvenlik araçları kullanılmalıdır. Kullanılan ağ ne olursa olsun verileri güvende tutmanın en iyi yolu olan VPN ve IAM çözümleri, verilerin çalınmasının ve üçüncü kişiler tarafından kontrol edilmesinin önüne geçmektedir.

Evrensel Bir İletişim Yöntemine Sahip Olmak

Şirketlerin tek bir iletişim biçimine sahip olması, verilerin güvenliği konusunda karşılaşılan pek çok sorunu çözmektedir. Farklı iletişim biçimleri kullanmak kimlik avı girişimi ve veri erişimlerine ulaşmayı da kolaylaştırmaktadır.

Uzaktan çalışma döneminde çalışanlarınızı kimlik avı girişimlerinin tehlikeleri konusunda eğitmek, bunu nasıl anlayacakları konusunda bilgilendirmek ve müdahale yöntemlerini öğretmek, dış tehditlere maruz kalmanızı önlemektedir. Evrensel bir iletişim yöntemi, işlerin daha kolay halledilmesini ve hataların önlenmesine yardımcı olacaktır.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store